BOZPO, s.r.o.

IČO: 36332151IČ DPH: SK2021774150DIČ: 2021774150
Adresa:
Ciglianska cesta 3C
Prievidza
971 01
Poštová adresa
Ciglianska cesta 3C
Prievidza
971 01
Poslať dopyt tejto firme
Kontaktné informácie
Tel:

046 5424513

0905 527460

0917 790467

Fax:

046 5424513

E-mail:
boz@boz.skobjednavky@boz.sk
Web:
www.bozpo.euwww.bozpo.edb.sk
Jazyky pre komunikáciu: slovenský, anglický
Úradné hodiny: po- pia 7.00- 16.00
Pobočky

Pobočka(y), BOZPO, s.r.o., Bratislava, 83104, Staviteľská 5, (02)43637048,

Pobočka(y), BOZPO, s.r.o., Košice, 044 01, Werferova 1 , (055)6857378 ,

Pobočka(y), BOZPO, s.r.o., Prešov, 080 01, Vajanského 10 A, (0907)929032,

Mapa
GPS súradnice:
Lat 48.7442726
Lon 18.6274480
Plánovanie trasy:
Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV
Činnosť:

Preventívne a ochranné služby:
- bezpečnostnotechnická služba
- pracovná zdravotná služba
- ochrana pred požiarmi
- koordinácia bezpečnosti na stavenisku
- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- kontrolná činnosť požiarnotechnických zariadení
- civilná ochrana
- podnikové životné prostredie
- závažné priemyselné havárie
Obchodná činnosť, predaj tovaru:
- vzdelávacie programy BOZP a OPP
- hasiace prístroje
- požiarne hadice, hydranty a iné príslušenstvo
- požiarne dvere
- certifikované osobné ochranné pracovné prostriedky
- predaj bezpečnostného značenia (tabuľky, značky, pásky)
- nástenné lekárničky s výbavou
Revízna a kontrolná činnosť:
- hasiace prístroje (práškové, snehové, penové,
vodné)
- požiarne hadice, prúdnice, hydranty
Revízna a kontrolná činnosť je spojená so
zabezpečením kompletného servisu vrátane periodickej kontroly
Projekčná činnosť, projekcia:
- projekty požiarnej ochrany
- požiarno bezpečnostná charakteristika užívanej stavby
Poradenská činnosť:
- v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO a ŽP

 

 

Odborová klasifikácia SKP:
74.60.12 Bezpečnostná poradenská služba
75.25 Požiarna ochrana
75.25.12 Ostatné služby požiarnej ochrany
75.25.11 Boj s požiarmi a prevencia
80.42.10 Poskytovanie záujmového štúdia pre dospelých i.n.napr. diaľkové kurzy)
80.42.2 Poskytovanie vzdelania ostatného a výchovy mimoškolskej
74.84.1 Ostatné obchodné služby
74.14.21 Projektovacie služby, okrem stavebných projektov
72.20.31 Poradenské služby systémové a technické

 

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:
35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy
71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie
80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
44480000-8 Rôzne zariadenia požiarnej ochrany
80511000-9 Školenie pracovníkov
80550000-4 Bezpečnostné školenia
79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo
71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
71317100-4 Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom
71317000-3 Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím
71317210-8 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
75251110-4 Prevencia proti požiarom
90713000-8 Konzultačné služby týkajúce sa otázok životného prostredia
50324200-4 Preventívna údržba
35111300-8 Hasiace zariadenia
44482100-3 Požiarnické hadice
44482200-4 Požiarne hydranty
85312320-8 Poradenské služby

 

Produkty, služby a obchodné značky
Obchodné značky:

PO

BOZP

 

Produkty
Zabezpečenie služby v oblasti
technická a všeobecná bezpečnosť práce
hygiena, životné prostredie
požiarna ochrana malých a stredných podnikov aj ďalších organiz. a zamestnávateľ
 
Bezpečnosť práce
bezpečnosť výhradných technických zariadení
požiarna ochrana budov a technológií
podnikové životné prostredie
 
Kontrolná a preventívna činnosť
prevencia závažných priemyselných havárií
vypracovanie posúdenia požiarneho nebezpečenstva objektov a činností
spracovanie technických správ požiarnej ochrany
projektovanie požiarnej bezpečnosti stavieb a iné činnosti špecialistov PO
dodávateľským spôsobom zabezp. bezpečnosti práce a požiarnej ochrany vo firmách
zabezpečovanie činnosti bezpečnostných a požiarnych technikov
vytváranie systému prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 
Vzdelávacia činnosť - školenia a kurzy
výchova a vzdelávanie v oblasti BOZPO a PO
školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z požiarnej ochrany
školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z bezpečnosti práce
školenie zamestnancov riadiacich a vykonávajúcich stavebné práce
školenie zamestnancov riadiacich a vykonávajúcich práce vo výškach nad 1,5m
školenie zamestnancov vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií
školenie obslúh motorových vozíkov - kurz vodičov vysokozdvižných vozíkov
školenie vodičov
školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce
školenie obslúh drevoobrábacích strojov, rámovej píly
školenie poskytovania 1. pomoci
školenie obslúh motorových reťazových píl
 
Obchodná činnosť
zabezpečenie dodávky kompletného sortimentu tovaru v oblasti požiarnej ochrany
 
Revízna, kontrolná činnosť
hasiace prístroje
požiarne hadice, prúdnice, hydranty
 
Projekčná činnosť
projekty požiarnej ochrany
 
Poradenská činnosť
v oblasti BOZP a PO
v oblasti odpadového hospodárstva a podnikového životného prostredia

 

WLW Produkty
Protipožiarne dvere(predajca)
Hasiace vybavenie(predajca)
Hasiace príslušenstvo(predajca)
Penové hasiace prístroje(predajca)
Vodné hasiace prístroje(predajca)
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce(poskytovateľ služby)
Technici bezpečnosti práce, s licenciou(poskytovateľ služby)
Školenia bezpečnosti pri práci(poskytovateľ služby)
Revízia požiarnych dverí a uzáverov(poskytovateľ služby)
Práškové hasiace prístroje(predajca)
Právne a vlastnícke vzťahy
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Typ vlastníctva:
Súkromné
Rok založenia:
2003

 

Majitelia a štatutárne orgány
Meno / firmaPozíciaKontaktPodiel (%)
Ing. Donič Ján Majetková účasťKanianka Slovenská republika
50%
Ing. Donič Ján KonateľKanianka Slovenská republika
Ing. Doničová Katarína Majetková účasťKanianka Slovenská republika
50%
Ing. Doničová Katarína KonateľKanianka Slovenská republika

 

Vedenie
MenoPozíciaOdborE-mailTelekomunikačné údaje
Ing. Donič JánVedeniejan.donic@boz.sk
Ing. Doničová KatarínaVedeniekatarina.donicova@boz.sk
Ing. Ležovičová AndreaObchodný riaditeľObchod
Kováčová MiriamRiaditeľekonomika
Ing. Habina KarolRiaditeľrozvoj, strategie
Bc. Kováčová MiriamPersonalistaPersonalistika a lidské zdroje, ekonomika
Ekonomické charakteristiky
Banka:
Sberbank Slovensko, a.s., Prievidza, 4520001806/3100
Účtovný rok:
1.1 - 31.12
Kapitál(tis.EUR):
6,639

 

Ekonomické údaje:
 2004200520062007200820092010201120122013
Obrat(mil.SKK)53.9
Poč.zam.1415242641647584105131
Obrat(tis.EUR)1789.15289320113525

 

 

Štruktúra slovenských firiem podľa počtu pracovníkov
Štruktúra slovenských firiem podľa dosiahnutého obratu
Medzinárodné aktivity spoločnosti
Export

Česká republika 5%

Import

Česká republika 10%

Ďalšia prezentácia spoločnosti (referencie, tlačové správy, certifikáty)