Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu
Tento dopyt uz nie je aktívny. Pre hľadanie v aktívnych dopytoch kliknite TU.

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ Referenčné číslo: 81/ME/2017 (ID:61016)

Evidenčné číslo: 16910 - WYP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: Materská škola, Zdravotnícka ul., súp. č. 622, Obec Imeľ .
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky, ktorý bude po schválení finančných prostriedkov Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ako príspevkovou organizáciou v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia , ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, financovaný z Prioritnej osi: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Predmet zákazky sa vymedzuje podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní na základe technických požiadaviek, ktoré vychádzajú z technických špecifikácií, výkonnostných a funkčných požiadaviek, prípadne ich kombinácie. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. V súťažných podkladoch, výkaze výmer a projektovej dokumentácii sú uvedené všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis predmetu zákazky je vypracovaný odkazom na technické špecifikácie, na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek a ich kombináciou. Predmetom obstarávania je budova materskej školy v obci Imeľ, Zdravotnícka ul., budova materskej školy súp. č. 622. Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou, ktorá je vo vlastníctve zriaďovateľa obce Imeľ. Objekt je vybudovaný na samostatnom pozemku, nachádzajúcom sa v centrálnej časti obce Imeľ. Objekt, ktorý je predmetom obstarávania, sa nachádza na pozemku parc. č. 2759/3 k. ú. Imeľ, okres Komárno. Maximálne vonkajšie pôdorysné rozmery stavby sú v súčasnosti 38,45x17,30m. Pôvodný objekt bol vybudovaný v roku 1983. V roku 1993 došlo k stavebným úpravám a rozdeleniu objektu pôvodnej MŠ na dva objekty: MŠ ktorá je predmetom obstarávania a zdravotné stredisko nie je predmetom obstarávania. Kotolňa MŠ zostala v objekte zdravotného strediska, teplo je do objektu privádzané v pôvodnom tepelnom kanáli. Objekt je jednopodlažný, pozostávajúci zo závetria, chodieb, šatní detí, šatní učiteliek, WC učiteliek, skladov, umyvární a WC detí, spální detí, herní, denných miestností, jedálne a výdajne jedla. Objekt je postavený z pórobetónového muriva, hrúbka obvodového plášťa 400 mm. Svetlá výška miestností je 2 950 mm, konštrukčná výška 3 620 mm. Na fasáde je vplyvom vzlínajúcej vlhkosti narušená omietka, plesne, na atike sú viditeľné trhliny, porušená omietka a navlhnutie vplyvom zatekania. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, výmena sa podľa podaných informácií uskutočnila cca v roku 2003, jedno okno je pôvodné drevené so zdvojeným zasklením. Vstupné dvere do objektu nachádzajúce sa na severozápadnej fasáde sú pôvodné oceľové, výplň jednosklo, značná prievzdušnosť. Výstupné dvere na juhovýchodnej fasáde sú plastové, s izolačným dvojsklom, výmena podľa podaných informácií cca v roku 2003.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavební práce
Predpokladaná hodnota VZ: 284 801,35 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.2018.13:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2017
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 150 dní od zadania zákazky
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Kritériá kvality Názov: Doba realizácie v celých kalendárnych dňoch Relatívna váha: 15 Cena Relatívna váha: 85
Dátum otvárania ponúk: 15.01.2018. 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 07.12.2017
Dátum platnosti: 15.01.2018

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Partneri

GoPay Platby databáze firem

 

Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.